BKB
  • Köszöntő

Tisztelt Látogató,
Ön a leendő Bolyai Egyetem honlapját látja, melynek újraindítását 1959 óta minden román kormány megakadályozza.

Az egyetem több puszta oktatási intézménynél: szellemi műhely, amely nagymértékben hozzájárul az őt működtető népcsoport gazdasági-társadalmi fejlődéséhez, identitásának megőrzéséhez. Talán éppen ezért kezeli az összes román kormány kiemelt fontosságú feladatként az 1959-ben, Nicolae Ceauşescu későbbi kommunista diktátor és Ion Iliescu KISZ-titkár, későbbi államelnök irányításával erőszakkal megszüntetett erdélyi magyar felsőoktatási intézmény, a Bolyai Egyetem visszaállításának megakadályozását.

Annak ellenére, hogy a kérést több mint 700 000 aláírással nyomatékosította népcsoportunk, a román kormányok kirakatpolitikát folytatva próbálják elodázni az egyetem újraindítását. Az állami vegyes felsőoktatási intézmények csak nevükben multikulturálisak: a magyar egyetemi polgárok meg vannak fosztva az önálló döntéshozás jogától, és nap mint nap megalázza őket a magyar feliratok hiánya.

Pár éve egy példátlan, abszurd helyzet áll fenn: a magyar állam hozott létre magyar állami pénzen egy romániai magyar magánegyetemet, miközben az erdélyi magyarok adója a román államkasszába folyik be.

Európában tucatnyi önálló nemzetiségi felsőoktatási intézmény működik. Aki a Bolyai Egyetem létjogosultságát tagadja, az interetnikus konfliktust gerjeszt, és az európai valóságot tagadja. Aki Erdélyben, a magyar kultúra egyik bölcsőjében az állami magyar egyetem ellen érvel, a másfél milliónyi, őshonos erdélyi magyarságot alázza meg. Nem akarunk az európai integráció vesztesei lenni. Önálló állami magyar egyetemet követelünk, és nem fogunk beletörődni látszatmegoldásokba. Az egyetem engedélyezésének hiánya súlyos feszültségeket kelthet a térségben, melyek végső soron az egész ország gazdasági fejlődését is vissza fogják vetni.